فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : یاس
نام آهنگ : وقت رفتن
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2016/08/10
نوع ريتم : 4.4
آکورد وقت رفتن یاس

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                                              
G......................................................................A..........................Bm................
سخته حرفم ولی باید رفت دیگه تمومه دیگه بریدم دیگه خستم از اینکه هرچی هی اومدمو نرسیدم

Bm..F#7...........G.............A...................Em...........................A............................Bm
سخته حرفم ولی باید بدونی خستم ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم با یه یادگاری رو دستم

G.......................................................A..................................Bm........................
سخته رفتن بس که سردم من حرف دلهای شکستم من با هر خاطره با غم میرم با اینکه وابسته ام

Bm...........................G..................................................A..........................Bm
سخته رفتن تلخ حرفم ببین من درا رو بستم من از غروب جمعه ام حتی از سکوت صبحم خستم

A.......................................Bm..............................................
سخته حرفم رسیده وقت رفتن به یاد اون روزا که اسمت هر یه سطر رو دفتر

G........................................................Em......................................
نقش می بست چشم با اشک خیرست به فردایی که تو زندگیم یه بخش دیگست

A............................................Bm.................................
من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلم

G.................................................Em..................................
نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند

A......................................Bm.........................................
به من واقعا که حق داری بخندی که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی

G..................................Em.......................................
که بد تر از صد تا گلوله ثربِ داغه با تو فکر میکردم طلوع صبحه آخه

A.............................................Bm..................................................
تا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتم

G.........................................Em...............................................
البته خودم میخواستم اینا منت نیست ولی با تو بودن واسه من مِن بعد ریسکه

A................................Bm.................................................
دیگه با خاطرات باتو خوشم پس چون که حتی فکر بی تو بودن کشندست

G.....................................Em.................................
بذار بگم آخرین سطرمو بخونی من میرم تا شاید تو قدرمو بدونی

G.......................................................A..................................Bm........................
سخته رفتن بس که سردم من حرف دلهای شکستم من با هر خاطره با غم میرم با اینکه وابسته ام

Bm...........................G..................................................A..........................Bm
سخته رفتن تلخ حرفم ببین من درا رو بستم من از غروب جمعه ام حتی از سکوت صبحم خستم

A...........................................Bm......................................
سخته حرفم رسیده وقت رفتن گذشت اون روزا تو حرفها بودی حرف اول

G................................................Em.................................
حس میکردم اخیرا حرفهات با خراشه اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه

A.......................................Bm..................................
وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه و خودت میدونی تمومه الکی جو نده

G............................................Em.............................
حرف های تلختم که نمک زخممه و تنها دلخوشیم به قلم دستمه

A.......................................Bm........................................
باز منمو حسرت اینکه دوباره تنهام و از خدا حالا میخوام من دو بال پرواز

G..............................................Em..........................................
میدونی چند بار گفتم تو مال من باش بگذریم دیگه ز دستم در رفته شمار دردا

A..................................................Bm...............................
تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا دِ آخه نوکرتم

G..............................................................Em.................................
من که هر دقیقه ام وابسته به دقیقه ی تو بود من که حتی لباس تنم به سلیقه ی تو بود

A.............................................................Bm..........................................
منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمی گرفتم تو باعث شدی که توی قلبم بمیره نفرت

G...........................Em................................
رسیده وقت رفتن هر چند من از دلت خیلی وقته رفتم

A....................................Bm.............................
باشه تو بردیو اینا برات افتخارن تو ختم عالمیو منم اِندِ خامم

G..........................................Em.............................
فک نکنی اهل جبران یا انتقامم خودم باید دقت میکردم تو انتخابم

G.......................................................A..................................Bm.....................
سخته رفتن بس که سردم من حرف دلهای شکستم من درد تمومه دنیام که زخمامو خودم بستم

Bm...........................G..................................................A..........................Bm
سخته رفتن تلخ حرفم ببین من درا رو بستم من از غروب جمعه ام حتی از سکوت صبحم خستم

Bm.......G.......Em........A
خستم.............خستم                   
                    
                    
G:1 G:2 G:3

A:1 A:2 A:3

Bm:1 Bm:2 Bm:3

F#7:1 F#7:2 F#7:3

Em:1 Em:2 Em:3