فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : سیروان خسروی
نام آهنگ : روز های رویایی
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2013/11/13
نوع ريتم :
آکورد روز های رویایی سیروان خسروی

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                        F                           Gm                       
بازم یه روز دیگه هوا چقدر دلگیره 

Eb              F             Eb          Gm
توی تکرار روزام داره عمرم هدر میره

Eb      F             Eb                     Gm                                   
تو هم مثل منه حالت دارم انگار میبینم 

Eb          F              Eb                  Gm  
روزات بی معنین اما نه مثل من که غمگینم

Gm                  F                           Bb             
اون همه خوشبختی رو به خاطرم میارم

Bb                        Eb                  Gm
کاش اون روزا برگردن دوباره باشی کنارم

 Gm                              F                  Bb                                  
فرصت عشقمونو چه ساده دادی از دست 

Gm                            Eb             Gm
اون روزای رویایی همیشه خاطرم هست

Gm                 F     Eb                  Gm                                   
روزامون گیجِ عشقو ترسو آرزو بود ولی پریدیم

Eb                   F             Eb  
از اون خواب خوبو شیرین چه زود


                                Eb                     Gm                                     
دیگه هیچکسو هیچ چیزی برام جاتو نمیگیره


Eb      F                    Gm               Eb
همینه اون دلیلی که دلم با عقل درگیره


Eb       F   Gm           Eb        F      Gm         Eb      
میدونم اینو یه روزی منو تو با همیم بازم واسه تو


Eb            F     Gm   Eb     F       Gm
دنیا رو جوری که تو که تو که تو میخوای میسازم


                    
font:1 font:2 font:3

size:1 size:2 size:3

2:1 2:2 2:3

nbsp:1 nbsp:2 nbsp:3

F:1 F:2 F:3

Gm:1 Gm:2 Gm:3

br:1 br:2 br:3

Eb:1 Eb:2 Eb:3

Bb:1 Bb:2 Bb:3

if:1 if:2 if:3

gte:1 gte:2 gte:3

mso:1 mso:2 mso:3

9:1 9:2 9:3

xml:1 xml:2 xml:3

w:1 w:2 w:3

WordDocument:1 WordDocument:2 WordDocument:3

View:1 View:2 View:3

Normal:1 Normal:2 Normal:3

Zoom:1 Zoom:2 Zoom:3

0:1 0:2 0:3

TrackMoves:1 TrackMoves:2 TrackMoves:3

TrackFormatting:1 TrackFormatting:2 TrackFormatting:3

PunctuationKerning:1 PunctuationKerning:2 PunctuationKerning:3

ValidateAgainstSchemas:1 ValidateAgainstSchemas:2 ValidateAgainstSchemas:3

SaveIfXMLInvalid:1 SaveIfXMLInvalid:2 SaveIfXMLInvalid:3

false:1 false:2 false:3

IgnoreMixedContent:1 IgnoreMixedContent:2 IgnoreMixedContent:3

AlwaysShowPlaceholderText:1 AlwaysShowPlaceholderText:2 AlwaysShowPlaceholderText:3

DoNotPromoteQF:1 DoNotPromoteQF:2 DoNotPromoteQF:3

LidThemeOther:1 LidThemeOther:2 LidThemeOther:3

EN:1 EN:2 EN:3

US:1 US:2 US:3

LidThemeAsian:1 LidThemeAsian:2 LidThemeAsian:3

X:1 X:2 X:3

NONE:1 NONE:2 NONE:3

LidThemeComplexScript:1 LidThemeComplexScript:2 LidThemeComplexScript:3

FA:1 FA:2 FA:3

Compatibility:1 Compatibility:2 Compatibility:3

BreakWrappedTables:1 BreakWrappedTables:2 BreakWrappedTables:3

SnapToGridInCell:1 SnapToGridInCell:2 SnapToGridInCell:3

WrapTextWithPunct:1 WrapTextWithPunct:2 WrapTextWithPunct:3

UseAsianBreakRules:1 UseAsianBreakRules:2 UseAsianBreakRules:3

DontGrowAutofit:1 DontGrowAutofit:2 DontGrowAutofit:3

SplitPgBreakAndParaMark:1 SplitPgBreakAndParaMark:2 SplitPgBreakAndParaMark:3

DontVertAlignCellWithSp:1 DontVertAlignCellWithSp:2 DontVertAlignCellWithSp:3

DontBreakConstrainedForcedTables:1 DontBreakConstrainedForcedTables:2 DontBreakConstrainedForcedTables:3

DontVertAlignInTxbx:1 DontVertAlignInTxbx:2 DontVertAlignInTxbx:3

Word11KerningPairs:1 Word11KerningPairs:2 Word11KerningPairs:3

CachedColBalance:1 CachedColBalance:2 CachedColBalance:3

BrowserLevel:1 BrowserLevel:2 BrowserLevel:3

MicrosoftInternetExplorer4:1 MicrosoftInternetExplorer4:2 MicrosoftInternetExplorer4:3

m:1 m:2 m:3

mathPr:1 mathPr:2 mathPr:3

mathFont:1 mathFont:2 mathFont:3

val:1 val:2 val:3

Cambria:1 Cambria:2 Cambria:3

Math:1 Math:2 Math:3

brkBin:1 brkBin:2 brkBin:3

before:1 before:2 before:3

brkBinSub:1 brkBinSub:2 brkBinSub:3

#45:1 #45:2 #45:3

smallFrac:1 smallFrac:2 smallFrac:3

off:1 off:2 off:3

dispDef:1 dispDef:2 dispDef:3

lMargin:1 lMargin:2 lMargin:3

rMargin:1 rMargin:2 rMargin:3

defJc:1 defJc:2 defJc:3

centerGroup:1 centerGroup:2 centerGroup:3

wrapIndent:1 wrapIndent:2 wrapIndent:3

1440:1 1440:2 1440:3

intLim:1 intLim:2 intLim:3

subSup:1 subSup:2 subSup:3

naryLim:1 naryLim:2 naryLim:3

undOvr:1 undOvr:2 undOvr:3

endif:1 endif:2 endif:3

LatentStyles:1 LatentStyles:2 LatentStyles:3

DefLockedState:1 DefLockedState:2 DefLockedState:3

DefUnhideWhenUsed:1 DefUnhideWhenUsed:2 DefUnhideWhenUsed:3

true:1 true:2 true:3

DefSemiHidden:1 DefSemiHidden:2 DefSemiHidden:3

DefQFormat:1 DefQFormat:2 DefQFormat:3

DefPriority:1 DefPriority:2 DefPriority:3

99:1 99:2 99:3

LatentStyleCount:1 LatentStyleCount:2 LatentStyleCount:3

267:1 267:2 267:3

LsdException:1 LsdException:2 LsdException:3

Locked:1 Locked:2 Locked:3

Priority:1 Priority:2 Priority:3

SemiHidden:1 SemiHidden:2 SemiHidden:3

UnhideWhenUsed:1 UnhideWhenUsed:2 UnhideWhenUsed:3

QFormat:1 QFormat:2 QFormat:3

Name:1 Name:2 Name:3

heading:1 heading:2 heading:3

1:1 1:2 1:3

3:1 3:2 3:3

4:1 4:2 4:3

5:1 5:2 5:3

6:1 6:2 6:3

7:1 7:2 7:3

8:1 8:2 8:3

39:1 39:2 39:3

toc:1 toc:2 toc:3

35:1 35:2 35:3

caption:1 caption:2 caption:3

10:1 10:2 10:3

Title:1 Title:2 Title:3

Default:1 Default:2 Default:3

Paragraph:1 Paragraph:2 Paragraph:3

Font:1 Font:2 Font:3

11:1 11:2 11:3

Subtitle:1 Subtitle:2 Subtitle:3

22:1 22:2 22:3

Strong:1 Strong:2 Strong:3

20:1 20:2 20:3

Emphasis:1 Emphasis:2 Emphasis:3

59:1 59:2 59:3

Table:1 Table:2 Table:3

Grid:1 Grid:2 Grid:3

Placeholder:1 Placeholder:2 Placeholder:3

Text:1 Text:2 Text:3

No:1 No:2 No:3

Spacing:1 Spacing:2 Spacing:3

60:1 60:2 60:3

Light:1 Light:2 Light:3

Shading:1 Shading:2 Shading:3

61:1 61:2 61:3

List:1 List:2 List:3

62:1 62:2 62:3

63:1 63:2 63:3

Medium:1 Medium:2 Medium:3

64:1 64:2 64:3

65:1 65:2 65:3

66:1 66:2 66:3

67:1 67:2 67:3

68:1 68:2 68:3

69:1 69:2 69:3

70:1 70:2 70:3

Dark:1 Dark:2 Dark:3

71:1 71:2 71:3

Colorful:1 Colorful:2 Colorful:3

72:1 72:2 72:3

73:1 73:2 73:3

Accent:1 Accent:2 Accent:3

Revision:1 Revision:2 Revision:3

34:1 34:2 34:3

29:1 29:2 29:3

Quote:1 Quote:2 Quote:3

30:1 30:2 30:3

Intense:1 Intense:2 Intense:3

19:1 19:2 19:3

Subtle:1 Subtle:2 Subtle:3

21:1 21:2 21:3

31:1 31:2 31:3

Reference:1 Reference:2 Reference:3

32:1 32:2 32:3

33:1 33:2 33:3

Book:1 Book:2 Book:3

37:1 37:2 37:3

Bibliography:1 Bibliography:2 Bibliography:3

TOC:1 TOC:2 TOC:3

Heading:1 Heading:2 Heading:3

style:1 style:2 style:3

Style:1 Style:2 Style:3

Definitions:1 Definitions:2 Definitions:3

table:1 table:2 table:3

MsoNormalTable:1 MsoNormalTable:2 MsoNormalTable:3

name:1 name:2 name:3

tstyle:1 tstyle:2 tstyle:3

rowband:1 rowband:2 rowband:3

colband:1 colband:2 colband:3

noshow:1 noshow:2 noshow:3

yes:1 yes:2 yes:3

priority:1 priority:2 priority:3

qformat:1 qformat:2 qformat:3

parent:1 parent:2 parent:3

padding:1 padding:2 padding:3

alt:1 alt:2 alt:3

0cm:1 0cm:2 0cm:3

4pt:1 4pt:2 4pt:3

para:1 para:2 para:3

margin:1 margin:2 margin:3

top:1 top:2 top:3

right:1 right:2 right:3

bottom:1 bottom:2 bottom:3

0pt:1 0pt:2 0pt:3

left:1 left:2 left:3

line:1 line:2 line:3

height:1 height:2 height:3

115:1 115:2 115:3

pagination:1 pagination:2 pagination:3

widow:1 widow:2 widow:3

orphan:1 orphan:2 orphan:3

family:1 family:2 family:3

Calibri:1 Calibri:2 Calibri:3

sans:1 sans:2 sans:3

serif:1 serif:2 serif:3

ascii:1 ascii:2 ascii:3

theme:1 theme:2 theme:3

minor:1 minor:2 minor:3

latin:1 latin:2 latin:3

fareast:1 fareast:2 fareast:3

Times:1 Times:2 Times:3

New:1 New:2 New:3

Roman:1 Roman:2 Roman:3

hansi:1 hansi:2 hansi:3

p:1 p:2 p:3

class:1 class:2 class:3

MsoNormal:1 MsoNormal:2 MsoNormal:3

dir:1 dir:2 dir:3

RTL:1 RTL:2 RTL:3

span:1 span:2 span:3

LTR:1 LTR:2 LTR:3

quot:1 quot:2 quot:3

Tahoma:1 Tahoma:2 Tahoma:3

lang:1 lang:2 lang:3