فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : رضا صادقی
نام آهنگ : دریچه
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2013/11/30
نوع ريتم :
آکورد دریچه رضا صادقی

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      

(Bm) ماچون دو دریچه رو به روی (C) هم

 (Bm)آگاه زهر بگو مگوی (C) هم

(Em) هر روز سلام و پرسش و خنده (D)

هر روز قرار روز آینده (Em)

(Bm-fm7) عمر آینه بهشت اما (Am-fm5) آه

بیش از شب و روزتیر(C-a3) و دی کوتاه(Bm-fm7)

(G) اکنون دل من شکسته و (Bm) خستست

(G) زیرا یکی از دریچه ها (Bm) بستست

(Bm) هم مهر فسونمو جادو (C) کرد

نفرین به سفر که (Am) هرچه کرد او کرد

                    
p:1 p:2 p:3

dir:1 dir:2 dir:3

rtl:1 rtl:2 rtl:3

class:1 class:2 class:3

font:1 font:2 font:3

face:1 face:2 face:3

tahoma:1 tahoma:2 tahoma:3

verdana:1 verdana:2 verdana:3

arial:1 arial:2 arial:3

helvetica:1 helvetica:2 helvetica:3

sans:1 sans:2 sans:3

serif:1 serif:2 serif:3

size:1 size:2 size:3

2:1 2:2 2:3

span:1 span:2 span:3

style:1 style:2 style:3

10pt:1 10pt:2 10pt:3

family:1 family:2 family:3

Tahoma:1 Tahoma:2 Tahoma:3

ltr:1 ltr:2 ltr:3

Bm:1 Bm:2 Bm:3

lang:1 lang:2 lang:3

FA:1 FA:2 FA:3

C:1 C:2 C:3

br:1 br:2 br:3

nbsp:1 nbsp:2 nbsp:3

Em:1 Em:2 Em:3

D:1 D:2 D:3

fm7:1 fm7:2 fm7:3

Am:1 Am:2 Am:3

fm5:1 fm5:2 fm5:3

a3:1 a3:2 a3:3

G:1 G:2 G:3