فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : رستاک
نام آهنگ : پاییز سال بعد
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2013/11/14
نوع ريتم :
آکورد پاییز سال بعد رستاک

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Am       E7                     Em B            Em         D7         Em
دنیای ما اندازه ی هم نیست........ من عاشق بارون و گیتارم

Em      B        Em          C              Am      B7                         B   
من روزها تا ظهر میخوابم من هر شبو تا صبح بیدارم

Am       E7                 Em B            Em         D7         Em
دنیای ما اندازه ی هم نیست .......من خیلی وقتا ساکتم سردم

Em            B       Em   B   C         Am   B7                                   B
وقتی که میرم تو خودم شاید پاییزِ سال بعد برگردم

Am        E7                        Em B            Em         D7         Em
دنیای ما اندازه ی هم نیست......... می بوسمت اما نمی مونم

Em   Am    Em                C          Am        C                        Am
تو دائم از آینده می پرسی من حال فردامم نمی دونم

Am       E7                     Em B            Em         D7         Em
تو فکر یه آغوشه محکم باش ........آغوشه این دیوونه محکم نیست

Em          B   C                           B7           B       Am
صد بار گفتم باز یادت رفت  دنیای ما اندازه ی هم نیست
                    
div:1 div:2 div:3

Am:1 Am:2 Am:3

nbsp:1 nbsp:2 nbsp:3

E7:1 E7:2 E7:3

Em:1 Em:2 Em:3

B:1 B:2 B:3

D7:1 D7:2 D7:3

br:1 br:2 br:3

C:1 C:2 C:3

B7:1 B7:2 B7:3

style:1 style:2 style:3

text:1 text:2 text:3

align:1 align:2 align:3

right:1 right:2 right:3

direction:1 direction:2 direction:3

ltr:1 ltr:2 ltr:3