فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : شهزاده - علی زند وکیلی
ارسال شده توسط : کیارش
تاريخ ارسال : 2017/09/16
نوع ريتم : 6.8
آکورد شهزاده - علی زند وکیلی آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Cm   G       Cm
دیدم تو خواب وقت سحر

Cm   G      Cm
شهزاده ای زرین کمند

G     Fm
نشسته بر اسب سفید

Cm       G
می اومد از کوه و کمر

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

♫♫♫

Cm         Fm            G       Fm
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

G        G#    Fm      G#     Cm
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم

Fm      Cm
شهزاده ی رویای من شاید تویی

Cm         Fm
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو

Cm     Fm      Cm
از خواب شیرین ناگه پریدم

Fm      G   Cm
او را ندیدم دیگر کنارم به خدا

G      Cm    Fm
جانم رسیده از غصه بر لب

Cm      Fm       G
هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

Cm         Fm            G       Fm
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

G        G#    Fm      G#     Cm
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش 
            
                    
                    
Cm:1 Cm:2 Cm:3

G:1 G:2 G:3

Fm:1 Fm:2 Fm:3

G#:1 G#:2 G#:3