فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : نماز(فریدون فروغی)
ارسال شده توسط : kasra.kavian
تاريخ ارسال : 2017/05/17
نوع ريتم : 6.8
آکورد نماز(فریدون فروغی) آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                              E.............F.......G.........Am...............E..................F.........G....Am

تن تو ظهر تابستون رو به يادم مياره           رنگ چشماي تو بارون رو به يادم مياره

E...........F.......G....Am...............E...........F...............G.......Am

وقتي نيستي زندگي فرقي با زندون نداره        قهر تو تلخي زندون رو به يادم مياره

C.............G.....Am.........................C   ............G....Am

من نمازم تو رو هر روز ديدنه                 از لبت دوست دارم شنيدنه

E...............F.......G.........Am..................E................F.........G....Am

تو بزرگي مثل اون لحظه كه بارون ميزنه          تو همون خوني كه هر لحظه تو رگهاي منه

E...............F..........G....Am..............E...................F..........G....Am

تو مثل خواب گل سرخي لطيفي مثل خواب       من همونم كه اگه بي تو باشه جون ميكنه

E..........F.......G.........Am.....................E...........F.........G....Am

تو مثل وسوسه شكار يك شاپركي            تو مثل شوق رها كردن يك بادبادكي

E..........F.......G.........Am...............E............F................G....Am

تو هميشه مثل يك قصه پر از حادثه اي         تو مثل شادي خواب كردن يك عروسكي

E..........F.......G.........Am..............E............F................G....Am

تو قشنگي مثل شكلهايي كه ابرها مي سازن    گلهاي اطلسي از ديدن تو رنگ مي بازن

E............F.......G...Am......................E...........F.........G....Am

اگه مردهاي تو قصه بدونن كه اينجايي         براي بردن تو با اسب بالدار مي تازن

C.............G.....Am.........................C   ............G....Am

من نمازم تو رو هر روز ديدنه                 از لبت دوست دارم شنيدنه      
                    
                    
E:1 E:2 E:3

F:1 F:2 F:3

G:1 G:2 G:3

Am:1 Am:2 Am:3

C:1 C:2 C:3