فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : فردا تو می آیی - هوشمند عقیلی
ارسال شده توسط : sooshiyant
تاريخ ارسال : 2016/05/24
نوع ريتم : 4/4
آکورد فردا تو می آیی - هوشمند عقیلی آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Abm              E              F#                Ebm      Abm 
امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من		زیباترین جامه هایم را بپوشم من
Abm               E                        F#           Ebm      Abm 
با شوق بی حد باغچه هامونو صفا دادم		امشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادم
Abm      B    Abm                 E         F#      E
بعد از جداییها آن بی وفاییها			فردا تو میآیی	فردا تو میآیی
Ebm        B        E          B  F#          E
بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها 		فردا تو می آیی	
Ebm    F#      E       F#      Ebm      Abm    F#    Ebm
از خونه ما ناامیدیها سفر کرده			 گویا دعاهای من خسته اثر کرده
Ebm         F#      E    F#      Ebm    Abm        F#       Ebm
من لحظه ها را می شمارم تا رسد فردا		آن لحظه خوب در آغوشت کشیدنها

            
                    
                    
Abm:1 Abm:2 Abm:3

E:1 E:2 E:3

F#:1 F#:2 F#:3

Ebm:1 Ebm:2 Ebm:3

B:1 B:2 B:3