فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : عروسک - ستار
ارسال شده توسط : AGH
تاريخ ارسال : 2016/02/17
نوع ريتم : 4/4
آکورد عروسک - ستار آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Am میشد از بودن تو Dm عالمی ترانه ساخت 

 کهنه ها رو تازه کرد F از تو یک Am بهانه ساخت 

Am با تو میشد که صدا همه Dm جا رو پرAm کنه 

 تا قیامت اسم F ما قصه ها رو پر Am کنه 

 اما خیلی Am دیر دونستم تو فقط C عرو G سکی 

 کور و کر بازیچه باد مثل یک C باد Am بادکی 

C دل سپردن به عروسک منو گم Dm کرد تو خوGدم 

 تو رو خیلی دیر شناختم Dm وقتی که E تموم شدم 

Am نه یه دست رفیق دستام نه شریک غم Dm بودی 

 واسه حس کردن در F دام خیلی خیلی کم Am بودی 

Amتوی شهر بی کسیها تو رو از Dm دور میدیدم 

 تا رسیدم به تو F افسوس به تباهی Am رسیدم 

Am شهر بی عابر و خالی C شهر تنهایی G من بود 

 لحظه شناختن تو لحظه C تموم شدن Am بود 

Amمگه میشه از C عروسک شعر G عاشقونه ساخت 

 عاشق چیزی که Dm نیست شد روی دریا E خونه 
                    
                    
Am:1 Am:2 Am:3

Dm:1 Dm:2 Dm:3

F:1 F:2 F:3

C:1 C:2 C:3

G:1 G:2 G:3

E:1 E:2 E:3