فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : رسم زمونه - رسول نجفیان
ارسال شده توسط : AGH
تاريخ ارسال : 2016/01/07
نوع ريتم : 4/4
آکورد رسم زمونه - رسول نجفیان آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                              
 G .......... Am G ........ Am  G .......... Am  G ......... Am 
عجب رسمیه   رسم زمونه   قصه برگ و    باد خزو نه


 Dm ........... C ............ Gm ............. C ............ Am
می رن آدمها از اونها فقط خاطره ها شون به جا می مو نه


 Dm .................. C ................... Gm ........... C ......... Am
کجاست اون کوچه چی شد اون خونه آدمهاش کجان خدا می دو نه


G ..... Am  G .......... Am   G ....... Am   G ....... Am 
بوته یاس   بابا جون هنوز   گوشه باغچه   توی گلدونه


Dm ........... C ................ Gm ............... C ......... Am
عطرش پیچیده تا هفتا خو نه خودش کجاهاست خدا می دو نه


 Dm ........... C ............ Gm ............. C ............. Am
می رن آدمها از اونها فقط خاطره ها شون به جا می مو نه


 G .......... Am  G .............. Am   G .......... Am  G .......... Am 
تسبیح و مهر   بی بی جو ن هنوز   گوشه طاغچه    توی ایوو نه


Dm ............... C .............. Gm .............. .C ......... Am
خودش کجاهاست خدا می دونه خودش کجاهاست خدا می دونه


Dm ........... C ............ Gm ............. C ............. Am
می رن آدمها از اونها فقط خاطره ها شون به جا می مو نه


 G .......... Am G .......... Am  G .......... Am G .......... Am 
پرسید زیر لب یکی با حسرت   پرسید زیر لب یکی با حسرت   


 Dm ............. C ............. Gm ........... C ......... Am
که از ما بعد ها چی یادگاری به جا می مونه خدا می دو نه
            
                    
                    
G:1 G:2 G:3

Am:1 Am:2 Am:3

Dm:1 Dm:2 Dm:3

C:1 C:2 C:3

Gm:1 Gm:2 Gm:3