فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : آکورد های متفرقه
نام آهنگ : گل گلدون - سیمین غانِم
ارسال شده توسط : AGH
تاريخ ارسال : 2015/12/28
نوع ريتم : 6/8 Slow Rock
آکورد گل گلدون - سیمین غانِم آکورد های متفرقه

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Am ............ E .............. Am .................... E ..... Am
گل گلدون من شكسته در باد   تو بيا تا دلم نكرده فرياد

Am ................... E ..................... Am .................... E .. Am
گل شبو ديگه شب بو نميده     كي گل شبو رو از شاخه چيده

Am ............. E . Dm ............................ Am ....... Dm ..... Am
گوشه آسمون پر رنگين كمون    من مثل تاريكي تو مثل مهتاب

Am ................. E ... Dm ...................... Am ............... Dm ... Am
اگه باد از سره زلف تو نگذره     من ميرم گم ميشم تو جنگل خواب

Am ............... E .... Dm ... F ............... C .... G ......... Dm .. Am
گل گلدون من ماه ايوون من     از تو تنها شدم چو ماهي از آب

Am ............ E .... Dm ........ F  .................. C .... G . Dm ..Am
گل هر آرزو رفته از رنگو بو       من شدم رود خونه دلم يه مرداب

E ........ Dm ......... F....................... G ................................ Am
آسمون آبي ميشه  اما گل خورشيد  رو شاخه هاي بيد دلش ميگيره

E .. Dm .......... .F.................... G ................................ Am
دره مهتابي ميشه  اما گل مهتاب   از بركه هاي آب   بالا نميره

Am ........ E ....... Dm ....................... Am ............................ Dm
تو كه دست تكون ميدي  به ستاره جون ميدي ميشكفه گل از گل باغ

Am ........ E ....... Dm ....................... Am ............................ Dm
وقتي چشمات هم مياد  دو ستاره كم مياد   ميسوزه شقايق از داغ
            
                    
                    
Am:1 Am:2 Am:3

E:1 E:2 E:3

Dm:1 Dm:2 Dm:3

F:1 F:2 F:3

C:1 C:2 C:3

G:1 G:2 G:3