فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : مازیار فلاحی
نام آهنگ : بدرقه
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2013/11/15
نوع ريتم :
آکورد بدرقه مازیار فلاحی

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
          Bb          C                   Dm          C
عاشقانه من میسازم یک کلبه ای از دلتنگی

Dm      C
از دلتنگی

         Bb         C             Dm           C
مثل بارون من میبارم آرام آرام از  دلتنگی

Dm      C
از دلتنگی

C                                      Dm
اشکای عاشقانه بدرقه ی وجودت

            C          Dm              C        Bb                       
قربون اشک چشمات، برو خدا به همرات

              C      Bb               C                               Dm
تو بغض سرد بارون منو به غم سپردی قلبم میون دستات،
                  Dm                   C    Dm                  
برو خدا به همرات    برو خدا به همرات

          Eb                Dm                C
مثل دریا خسته و غریبم سر به دامان،

                  Dm                  
سرد و بی نسیبم 

        Dm        Eb                 F             Bb
مثل پرواز در یک آواز، در کوچه ای از دلتنگی

          Dm     C   Bb        C                   Dm           C
عاشقانه من میخوانم هر لحظه را با دلتنگی از دلتنگی


          Dm       C     Bb        C              Dm          C
عاشقانه من میگریم، آرام آرام از دلتنگی از دلتنگی 


C                                              Dm
از پنجره نگاه کن خوشبختی بی شماره

               Dm                  C         Bb                 
ماهو ستاره هاشم    اشکامو میشماره

                 Bb                          C                       Dm
اشکای عاشقانه بدرقه ی وجودت قلبم میون دستات
       
           Dm                    C              Dm            
برو خدا به همرات        برو خدا به همرات                    
div:1 div:2 div:3

dir:1 dir:2 dir:3

rtl:1 rtl:2 rtl:3

style:1 style:2 style:3

text:1 text:2 text:3

align:1 align:2 align:3

right:1 right:2 right:3

span:1 span:2 span:3

font:1 font:2 font:3

family:1 family:2 family:3

tahoma:1 tahoma:2 tahoma:3

arial:1 arial:2 arial:3

helvetica:1 helvetica:2 helvetica:3

sans:1 sans:2 sans:3

serif:1 serif:2 serif:3

nbsp:1 nbsp:2 nbsp:3

Bb:1 Bb:2 Bb:3

C:1 C:2 C:3

Dm:1 Dm:2 Dm:3

br:1 br:2 br:3

data:1 data:2 data:3

mce:1 mce:2 mce:3

bogus:1 bogus:2 bogus:3

1:1 1:2 1:3

Eb:1 Eb:2 Eb:3

F:1 F:2 F:3

p:1 p:2 p:3