فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : مازیار فلاحی
نام آهنگ : عادت عاشقی
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2013/11/16
نوع ريتم :
آکورد عادت عاشقی مازیار فلاحی

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      F#m      D    
                          
Bm
تازه عادت کرده بودم که تو تنهایی بمیرم

F#m                           G
ولی وقتی  تو رو دیدم دیگه گفتم نمیتونم

F#m                              G
تازه عادت کرده بودم که باشم تنهای تنها

F#m                                G
تا که دیدمت دلم گفت تویی اون عشق تو رویا
Bm          F#m                    Em                        G
تازه عادت کرده بود تازه عادت کرده بودم هه ه ه ه ه هه ه

                    
font:1 font:2 font:3

size:1 size:2 size:3

2:1 2:2 2:3

span:1 span:2 span:3

style:1 style:2 style:3

7:1 7:2 7:3

5pt:1 5pt:2 5pt:3

family:1 family:2 family:3

Tahoma:1 Tahoma:2 Tahoma:3

lang:1 lang:2 lang:3

FA:1 FA:2 FA:3

F#m:1 F#m:2 F#m:3

nbsp:1 nbsp:2 nbsp:3

D:1 D:2 D:3

Bm:1 Bm:2 Bm:3

br:1 br:2 br:3

G:1 G:2 G:3

Em:1 Em:2 Em:3

9:1 9:2 9:3

0pt:1 0pt:2 0pt:3