فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : حبیب
نام آهنگ : ای دیر به دست آمده
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2016/06/14
نوع ريتم : 4.4
آکورد ای دیر به دست آمده حبیب

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                              
Gm ........ Ab ..... Cm ... Gm
اي دير بدست آمده بس زود برفتي

Gm ....... Ab ...... Cm ..... Gm
آتش زدي اندر من و چون دود برفتي

Ab .......... Cm .......... Bb
(چون آرزوي تنگدلان دير رسيدي

Ab ........... Cm ........ Bb
چون دوستي سنگدلان زودرفتي

Gm ................... Cm .... Gm
زان پيش که در باغ وصال تو دل من

Gm ...... Ab .............. Cm
از داغ فراق تو بر آسود برفتي

Ab .... Cm ........ Bb ... Gm
ناگشته من از بند تو آزاد بجستي

Gm ............ Ab .. Cm .. Bb
(ناکرده مرا وصل توخشنودبرفتي

Ab .......................... Gm
آهنگ به جان من دل سوخته کردي

Gm ....... Ab ................. Bb
چون در دل من عشق بيافزود برفتي

Gm ....... Ab ...... Cm ... Gm
اي دير بدست آمده بس زود برفتي

Gm ....... Ab ....... Cm .... Gm
آتش زدي اندر من و چون دود برفتي      
                    
                    
Gm:1 Gm:2 Gm:3

Ab:1 Ab:2 Ab:3

Cm:1 Cm:2 Cm:3

Bb:1 Bb:2 Bb:3