فيلم آموزشي

ویدیویی برای این آکورد یافت نشد

تبلیغات

نام خواننده : فرامرز اصلانی
نام آهنگ : یه دیواره
ارسال شده توسط : Administrator
تاريخ ارسال : 2016/01/19
نوع ريتم : 4/4
آکورد یه دیواره فرامرز اصلانی

تغییر آنلاین گام آکورد

یک پرده بالا - نیم پرده بالا - نیم پرده پایین - یک پرده پایین
                      
Dm        A7      Am    D7   Am7  Ab Aug     Am
یه دیواره یه دیواره یه دیواره      یه دیواره كه پشتش هیچی نداره
Am E                        F                    G
تو كه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
Dm        A7        Am    D7   Am7      Ab Aug         Am
یه پرندست ،یه پرندست یه پرندست     یه پرندست كه از پرواز خود خستست
Am  E                      F                   G
بن و بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا
E        Dm            F    G                  F  Am
یه   روز یه خونه ای بود كه تابستونا روی پشت بومش ولو میشد خورشید
 E                F     G               F 
درخت انجیر پیری كه تو باغ بود همه ی كودكیهای مرا میدید
Dm      A7       Am    D7  Am7  Ab Aug    Am
یه آوازه یه آوازه یه آوازه     یه آوازه كه تو سینم شده انبار
Am E                    F                    G
یه اشكیه كه میچكه روی گیتار به این عاقبت كی گیرد این كار
Dm       A7    Am     D7  Am7     Ab Aug      Am
یه مردابه یه مردابه   یه مردابه    یه مردابه توی تن از فراموشی
Am   E                          F                 G
چراغی كه میره رو به خاموشی . نگردد شعله ور بیهوده میكوشی
                    
                    
Dm:1 Dm:2 Dm:3

A7:1 A7:2 A7:3

Am:1 Am:2 Am:3

D7:1 D7:2 D7:3

Am7:1 Am7:2 Am7:3

Ab:1 Ab:2 Ab:3

Aug:1 Aug:2 Aug:3

E:1 E:2 E:3

F:1 F:2 F:3

G:1 G:2 G:3